• Wpisów:1405
  • Średnio co: 1 dzień
  • Ostatni wpis:3 lata temu, 05:10
  • Licznik odwiedzin:45 734 / 2306 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Naj­ważniej­sze spot­ka­nia od­by­wają się w duszy, na długo przed tym, nim spot­kają się ciała.
 

 
Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym i do­magać się - ze wszys­tkich sił - te­go, cze­go pragnie.
 

 
Lecz nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie. Na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać.
 

 
Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach:

Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. Z troską myślą o przyszłości, za­pomi­nając o chwi­li obec­nej i w ten sposób nie przeżywają ani te­raźniej­szości ani przyszłości. Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli.
 

 
[...] us­ta za­mykają się wte­dy, gdy mają do po­wie­dze­nia coś ważnego.
 

 
Po pros­tu niewiary­god­ne! A jed­nak możli­we, bo człowiek może wyt­rzy­mać tydzień bez pi­cia, dwa ty­god­nie bez jedze­nia, całe la­ta bez dachu nad głową, ale nie może znieść sa­mot­ności. To naj­gor­sza udręka, naj­cięższa tor­tu­ra. Tym mężczyz­nom i wszys­tkim ludziom, których spot­kała, sa­mot­ność dot­kli­wie da­wała się we zna­ki. I oni mieli poczu­cie, że nie liczą się dla nikogo.
 

 
- Kiedy możemy zauważyć mo­ment, gdy kończy się noc a zaczy­na dzień? [...]

- Kiedy pod­chodzi do nas ob­cy człowiek, a my bie­rze­my go za nasze­go przy­jaciela i zni­kają spo­ry - to jest chwi­la, gdy kończy się noc, a zaczy­na dzień.
 

 
Bra­kuje nam od­wa­gi, żeby podążać za marze­niami, za zna­kami. Może stąd bie­rze się smutek?
 

 
Lus­tro po­kazu­je prawdę; nie my­li się, gdyż nie myśli. myśle­nie w swo­jej is­to­cie jest my­leniem się.
 

 
Chce abyś dał mi poczucie bycia tą jedyną na świecie.
 

 
Przytulił ją. Poczuła się bezpiecznie i to ją zabijało, bo wiedziała, że nie może mu zaufać..
 

 
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie.Niewielu ich było,ale zawsze znalazła się dobra dusza,która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.Potem odchodziła jak inni.
 

 
Trzęsą mi się dłonie.
Będę krzyczeć.
Już nie mogę.
 

 
Miłość nie py­ta o nic, bo kiedy zaczy­namy się nad nią zas­ta­nawiać, ogar­nia nas prze­rażenie, niewy­powie­dziany lęk, które­go nie sposób naz­wać słowa­mi. Może jest to oba­wa by­cia wzgar­dzo­nym, od­rzu­conym, oba­wa, że pryśnie czar? Może wy­daje się to śmie­szne, ale właśnie tak się dzieje. Dla­tego nie na­leży sta­wiać py­tań, lecz działać. Trze­ba wys­ta­wiać się na ryzyko.
 

 
Mi­mo to kochała go na­dal, bo - po raz pier­wszy w życiu - poz­nała, co to wol­ność. Mogła go kochać, choćby miał się o tym nig­dy nie do­wie­dzieć, nie pot­rze­bowała je­go poz­wo­lenia, by niepo­koić się tym, co ludzie knują prze­ciw­ko niemu. To właśnie była wol­ność - czuć to, cze­go pragnęło jej ser­ce, nie bacząc na to, co po­myślą inni.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
  • awatar Fuckmebaby: Ale to jest strasznie zabawne, jak ludzie się tak na Ciebie patrzą, bo wtedy nie wiesz co robić i dalej się śmiejesz. :D Raczej tak jest w moim przypadku. :D
  • awatar malinowybanan: hahaha, też lubię.
  • awatar personaldiary: haha , ja tez , ale ludzie sie na mnie patrza jak na jakas walnieta
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Kiedyś pragnęłam księcia z bajki. dziś chcę zwykłego faceta. który mimo moich wad, min, humorków jest ze mną i nie zamierza zmieniać mnie na lepszy model ..
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Właśnie teraz byś mi się przydał. Teraz kiedy siedzę pod kołdrą, trzęsę się z zimna i sama oglądam film. Teraz chciałabym żebyś mnie przytulił. Właśnie teraz Cie potrzebuję.
 

 
Ku zdziwieniu popatrz na nią i na niego,
niebo spotkało piekło, piekło spotkało niebo.
Nie pytaj dlaczego, los płata takie figle.
Na tym polega piękno, miłości zawsze żywej.
 

 
W dzień udaję że mam na ciebie wyjebane a w nocy leże ze słuchawkami w uszach, słuchając naszych piosenek i duszę się płaczem.